Gjenvalg på årsmøtet i handelsforeningen

Både styreleder Jan-Eirik Hansen og det øvrige styret ble gjenvalgt på årsmøtet i Norsk-Finsk Handelsforening 28. mai. I tillegg ble Cecilie Jærnes valgt som ny suppleant. Medlemmene var representert ved 20 stemmeberettigede tilstedeværende og fem fullmakter på årsmøtet 2019, som dermed ble erklært beslutningsdyktig av styreleder, som deretter ble valgt til møteleder. Han ledet forsamlingen raskt og effektivt gjennom sakslisten, og fikk godkjennelse av både årsberetning, regnskap samt en foreslått…

Les mer

MENY