Gjenvalg på årsmøtet i handelsforeningen

Jan-Eirik Hansen ble gjenvalgt som styreleder etter å ha ledet årsmøtet med myndig hånd.

Jan-Eirik Hansen ble gjenvalgt som styreleder etter å ha ledet årsmøtet med myndig hånd.

Både styreleder Jan-Eirik Hansen og det øvrige styret ble gjenvalgt på årsmøtet i Norsk-Finsk Handelsforening 28. mai. I tillegg ble Cecilie Jærnes valgt som ny suppleant.

Medlemmene var representert ved 20 stemmeberettigede tilstedeværende og fem fullmakter på årsmøtet 2019, som dermed ble erklært beslutningsdyktig av styreleder, som deretter ble valgt til møteleder.

Han ledet forsamlingen raskt og effektivt gjennom sakslisten, og fikk godkjennelse av både årsberetning, regnskap samt en foreslått kontingentøkning.

Valgkomitéen hadde åpenbart også gjort en god jobb, idet deres innstilling ble enstemmig godkjent. Etter årsmøtet har styret i Norsk-Finsk Handelsforening følgende sammensetning:

Styreleder:
Jan-Eirik Hansen

Styremedlemmer:
Reidar Hauge, Antti Mäkikyrö, Jan Andreassen, Outi Wiik, Aki Viitala, Henna Kvam (utpekt av Finlands ambassade) og Katja Eriksen (utpekt av Business Finland).

Styret ble gjenvalgt, men fikk inn en ny suppleant, Cecilie Jernæs. Fra venstre står Jan-Eirik Hansen, Henna Kvam, Katja Eriksen, Aki Viitala, Outi Wiik, Reidar Hauge, Cecilie Jernæs og Jan Andreassen. Antti Mäkikyrö og Rabbe Nyman var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styret ble gjenvalgt, men fikk inn en ny suppleant, Cecilie Jernæs. Fra venstre står Jan-Eirik Hansen, Henna Kvam, Katja Eriksen, Aki Viitala, Outi Wiik, Reidar Hauge, Cecilie Jernæs og Jan Andreassen. Antti Mäkikyrö og Rabbe Nyman var ikke til stede da bildet ble tatt.

Til slutt på årsmøtet presenterte Aki Viitala styrets forslag til endringer av foreningens vedtekter. Disse ble enstemmig godkjent.

Protokoll årsmøtet 2019

 

Sentrale kvinner i Norsk-Finsk handelsforening. Fra venstre sitter Marjatta Nicolayssen, Outi Wiik og Marjatta Kaldhol.

Sentrale kvinner i Norsk-Finsk handelsforening. Fra venstre sitter Marjatta Nicolayssen, Outi Wiik og Marjatta Kaldhol.

 

 

 

MENY