Norge er en av Finlands viktigste handelspartnere, både når det gjelder eksport og import. Det finnes fremdeles et stort potensiale for å utvikle forholdet videre. Det er mange skjæringspunkter hvor norske og finske interesser møtes, som en felles grense på over 700 km.

Våre land er omtrent like store når det gjelder areal og befolkning. Smarte ideer i det ene landet er ofte smarte ideer i det andre.  Våre nordiske velferdssamfunn møter mange like utfordringer, men har også fordeler når det gjelder å gjøre forretninger med hverandre.

Den finske regjeringen har rettet ekstra fokus på finsk synlighet i utlandet og startet prosjektet Team Finland hvor man koordinerer offisielle finske aktørers arbeid i utlandet for å få ut det beste av aktørene hver for seg – og i fellesskap – og med minst mulig ressursbruk. I Norge er Finpro – Finlands eksportråd – og Finsk-Norsk kulturinstitutt ambassadens nærmeste samarbeidspartnere.

Finlands ambassade anser Norsk-Finsk Handelsforening som et viktig forum for finsk-norske næringsforbindelser. Derfor åpner gjerne ambassaden sine dører for foreningens medlemsmøter eller for medlemsbedriftenes tilstelninger ved spesielle anledninger.

Bli med i Team Finland!

Erik Lundberg
Finlands ambassadør til Norge

 

(Photo: Team Finland/Riitta Supperi – Library Helsinki university)

MENY