Ambassadør Erik Lundberg holdt en presentasjon etter årsmøtet i Norsk-Finsk Handelsforening, der han åpnet med å takke for godt samarbeide med foreningen. Han fremholdt at det hadde vært mange gode arrangementer og et særlig godt samarbeide med styreleder og styre.

Om relasjonene mellom Finland og Norge kunne Ambassadøren fortelle at man nylig hadde hatt besøk av industriledere på høyt nivå. I mars var den finske statsministeren på besøk, og var blant annet, sammen med statsminister Erna Solberg, på VM i skiskyting i Holmenkollen.

Ambassadør Erik Lundberg

Senere i vår kommer den finske samferdselsministeren på besøk. Til høsten skal den norske næringsministeren besøke Finland.

Ambassadør Lundberg påpekte videre at Ambassaden har vært aktiv med gjennomførte besøk rundt om i Norge. Han mente det er viktig å synes, også utenfor Oslo. – Vi skal gjøre flere slike besøk og vil blant annet spørre NFH om råd og tips til opplegg, sa han. Et moment er at man i økende grad vil engasjere de honorære konsuler.

Om de interne forhold i Ambassaden kunne Lundberg fortelle at det blir noen personalforandringer. Antti Mäkikyrö er ferdig med sin periode i FinPro, men fortsetter å arbeide for norsk-finske forbindelser i eget firma. Ny person i FinPro forventes ansatt i løpet av våren. Dette innebærer at et nytt «Team Finland» skal kjøres i gang.

Finland 100 år i 2017

Finland feirer 100 år som selvstendig nasjon i 2017. Ambassadøren påpekte at dette skal betones sterkt i de nordiske land, der man legger vekt på historie, nåtid og fremtid. Han fastslo at man har store ambisjoner i Norge, men begrenset kapasitet. Derfor vil man forsøke å koble seg opp mot andre arrangement og vil benytte NFH som et viktig nettverk. Det vil bli invitert til et lunch-møte med representanter for foreningen i nær fremtid. I jubileumsmarkeringen vil man ellers fokusere på det moderne Finland samt rollen til barn og ungdom.

Fra næringslivet kunne ambassadør Lundberg fortelle at Kongsberg Gruppen har inngått avtale med den finske stat om kjøp av 49,9 % av aksjene i Patria for EUR 272 millioner. Patria er Finlands ledende forsvarsleverandør, og eier også 50 % av aksjene i norske Nammo. Grupperingen blir en ledende forsvarsleverandør i Norden, og en betydelig aktør på det europeiske forsvarsmarkedet, med en samlet bruttoomsetning i 2015 på NOK 13,4 milliarder.

Videre har Eidsiva Kraftverk inngått avtale med en finsk leverandør om oppgradering av kontroll- og overvåkingssystemene ved alle kraftverkene.

Share This