Kjære medlemmer,

Som kanskje noen av dere vet ble jeg valgt til formann i foreningen i mars i år. Dette er et verv jeg synes er spennende å bruke noe tid på i tillegg til mitt daglige virke. Til daglig er jeg administrerende direktør for Lemminkäinen Norge AS, som er et entreprenørselskap som leverer prosjekter innenfor asfalt, pukk og grus og nye anlegg til infrastruktur prosjekter i Norge. Jeg er 54 år, gift og har 2 voksne barn og bosatt i Lier.

Formann Jan Øyri.

Norsk-finsk handelsforening har som formål å øke interessen for finsk-norsk samarbeid i bred forstand. Vi ønsker å gjøre det enkelt for medlemmer å kommunisere med andre medlemmer gjennom effektive og moderne kommunikasjonskanaler som Facebook og Linkedin. Med begrensede ressurser må vi bruke litt tid på å få dette opp å stå slik at medlemmene blir fornøyd med resultatet. Derfor vil vi i løpet av høsten legge vekt på å forbedre kommunikasjonskanalene og oppdatere vår internettside.

Møteplasser for nettverking  

Foreningen har videre som mål å arbeide for å fremme handelskontakter mellom Finland og Norge, og gjennom dette bidra til å gjøre det lettere å etablere bedrifter og knytte nettverk. Vi ønsker å inspirere medlemmer om å være aktive. Vi inviterer våre medlemmer til medlemsmøter hvor det ofte blir holdt aktuelle foredrag fra bedriften hvor vi legger medlemsmøtet. Eksempelvis hadde foreningen medlemsmøte 23. august hos Martela i deres lokaler i Drammensveien. Her deltok en del medlemsbedrifter, og vi fikk en inspirerende presentasjon fra bedriften, og deres vellykkede satsning i Norge. Vi har også hatt flere arrangementer i løpet av året i ambassaden, også der med presentasjoner fra bedrifter. Blant annet hadde Nordic Semiconductor et interessant innlegg. Denne teknologibedriften viste i praksis hvordan teknologimiljøene i Finland og Norge ble koplet sammen på en meget god måte.

Vi har også hatt en hyggelig sommerfest i år hvor mange bedrifter og enkelt medlemmer deltok.

Så formålet vårt er hovedsakelig å kunne tilby god informasjon og tilrettelegge for møteplasser, slik at kontakter knyttes og at bedriftene faktisk kan ha nytte av utvidede relasjoner. Vi har således flere eksempler på bedrifter som gjennom å få tilgang på nye kontakter også har fått utvidet sitt marked gjennom økt salg.

Styret til studiereise til Finland

Foreningen jobber også litt opp mot den finsk-norske foreningen i Finland. Eksempelvis skal styret til Helsinki 4. oktober i år og møte styret i foreningen der i den norske ambassaden. I tillegg har vi organisert møte med Finpro og medlemsmøte med bedriftspresentasjon hos Lemminkäinen Group ved konsernsjef Casimir Lindholm samme dag. Gjennom dette besøket får vi nyttig informasjon om hvilke saker som vektlegges i tilsvarende handelsforening i Finland og hvordan det jobbes til det beste for medlemmene.

I regi av ambassaden og ambassadøren bidrar foreningen for tiden i planleggingen av arrangementer for Finland 100 år. I løpet av 2017 legges det opp til ulike arrangementer for å markere 100 års jubileet til Finland. Disse arrangementene vil vi komme tilbake til senere

Neste medlemsmøte er i ambassaden 20. oktober. Alle er hjertelig velkommen til dette arrangementet.

Jan Øyri,

NOFIs formann

Share This