Med rundt 40 medlemmer og gjester til stede kunne styreleder Jan-Eirik Hansen ønske velkommen til julemøte og markering av at Norsk-Finsk Handelsforening ble stiftet for 40 år siden. Arrangementet ble holdt i lokalene til Oslo Sjømannsforening og var preget av godt humør og god stemning fra første stund.

Mikael Antell
Ambassadør Mikael Antell hilste fra Finlands ambassade.

Tekst og foto: Karl Jørgen Gurandsrud

Blant gjestene ved jubileumsmarkeringen var nåværende ambassadørpar Antell og tidligere ambassadør Peter Stenlund. Tidligere generalkonsul for Finland, Harald Tybring Gjedde med fru Kari var også til stede.

Fremme finsk-norsk samarbeide

Norsk-Finsk Handelsforening ble formelt stiftet i 1978, men det hele startet egentlig i 1975. Da omfattet foreningen bare finske virksomheter i Norge. I sin velkomsttale trakk styreleder Jan-Eirik Hansen frem flere viktig hendelser i foreningens historie.

Foreningens formål er å fremme medlemmenes interesser ved å arbeide for utvikling av handelssamarbeidet mellom Finland og Norge. Dessuten skal man skape gode møteplasser og arenaer hvor relasjoner kan skapes og videreutvikles.

Fire av foreningens æresmedlemmer var til stede ved 40-årsmarkeringen. Fra venstre sitter Karin Hauge, John Børge Halvorsen (æresmedlem), Toril Skougaard, Rolf Hauge (æresmedlem), Marit Halvorsen og Herman Skougaard (æresmedlem). Æresmedlem Marjatta Kaldhol satt ved hovedbordet.

Norsk-Finsk Handelsforening har i dag ca. 85 medlemmer, fordelt på bedrifter, personlige medlemmer og æresmedlemmer. Det arbeides aktivt for å øke antall medlemmer.

Jan-Eirik Hansen fremholdt i sin velkomsttale at han som relativt ny styreleder spesielt ville påpeke det gode samarbeidet foreningen har med Ambassaden. Han takket spesielt ambassadør Mikael Antell for godt samarbeide så langt.

Godt samarbeide med Ambassaden

Ambassadør Antell kvitterte for sin del med å takke for invitasjonen og fremholdt at han allerede hadde lært å sette stor pris på handelsforeningen og så frem til det videre samarbeidet.

Etter hovedretten, en ekte norsk juletallerken, fikk tidligere ambassadør Peter Stenlund ordet. Han minnet årene i Norge med glede og fremhevet også det gode samarbeidet med Norsk-Finsk Handelsforening.

Presidentbesøk som høydepunkt

Fire av foreningens æresmedlemmer var til stede ved 40-årsmarkeringen: Marjatta Kaldhol, Herman Skougaard, Rolf Hauge og John Børge Halvorsen. De er alle også hedret av Finlands president for sitt arbeide for Finland. Det ble utbragt en skål for æresmedlemmene. Deretter presenterte Marjatta Kaldhol glimt fra foreningens historie.

Æresmedlem Marjatta Kaldhol presenterte høydepunkt fra foreningens historie.

Initiativtakerne til selve etableringen i 1978 var Odd Rua, Rauma-Repola AS, Rolf Skøien, Finnstål AS, Fredrik Seeberg, Outokumpu Norge AS og Herman Skougaard, Outokumpu Norge AS. Handelssekretær Seppo Viitala gjorde også en meget stor innsats under foreningens etablering og oppstart.

Kaldhol fremholdt at Finlands ambassade helt fra starten av alltid har stilt seg positiv til foreningen og vært aktiv i å samarbeide og fremme foreningens virksomhet. – Vi har f.eks. fått ha ambassadens fasiliteter til rådighet for våre møter, fastslo hun. – Ulike ambassadører og handelssekretærer har vært til stor støtte til foreningen i årenes løp. Handelssekretærene fungerte som foreningens faste sekretærer.

Som eksempel på ambassadørenes velvillighet nevnte Marjatta Kaldhol ambassadør Lars Lindeman (Oslo 1976–84), som under Finlands president Mauno Koivistos offisielle besøk i 1983, inviterte handelsforeningens medlemmer til residensen for å møte presidenten en time før de andre inviterte gjestene kom.

Foreningens sekretariat hadde laget en bildecollage med glimt fra foreningens historie.
Tidligere ambassadør Peter Stenlund (t. v.) var gjest ved middagen, her i samtale med tidligere generalkonsul Harald Tybring Gjedde, som hilste fra konsulene og takket for maten. Videre til høyre sitter Kari Tybring Gjedde i samtale med styreleder Jan-Eirik Hansen.

Lindeman ville spesielt introdusere foreningens medlemmer for presidenten.Frem til 1990-tallet vokste foreningen og virksomheten jevnt og trutt. Den betydde mye for mange selskaper og samarbeidet mellom ambassaden og foreningen var viktig støtte for ulike selskaps etablering og virksomhet. Viktige arrangement i foreningens regi er møter hos medlemmer, samt medlemsmøter i ambassaden med presentasjon av medlemsbedrifter. Representanter fra det offisielle Finland har ofte besøkt foreningen og gitt en presentasjon på et medlemsmøte. Foreningen har også arrangert studieturer til utlandet samt julemøter.

Hilsen fra konsulene

Alt har sin ende, også hyggelige måltider. Tidligere generalkonsul for Finland, Harald Tybring Gjedde, hilste fra konsulene og takket for maten. Han fremhevet også det gode forholdet mellom Finland og Norge, og la vekt på mange gode opplevelser og minner fra sin tid som generalkonsul.

Share This