Flinke musikere og god mat var grunnlaget for en hyggelig og stemningsfull førjulsfest for rundt 30 medlemmer og ledsagere fra Norsk-Finsk Handelsforening i Finlands ambassade 26. november.

Etter ambassadør Erik Lundbergs velkomst anslo Elina Hawrami (sang) og Hedda Bakker (sang og piano) tonen med vakker sang og musikk.

Fordi ambassadens kjøkken var under oppussing måtte man denne gangen satse på innleide krefter, men maten som ble servert, falt absolutt i smak.

Alle som var med på å gjennomføre arrangementet, fortjener stor takk!

Anne Huhtala og Christian Tikkanen sørget for en interessant og velsmakende buffet.
Festkomitéen,  Marjatta Kaldhol (t. v.) og Outi Wiik, hadde blant annet sørget for kopiering av tekst til noen av våre kjente julesanger, noe som slett ikke la noen demper på stemningen.
Her er et par glimt fra feststemningen:

Share This