Styret i NOFI på besøk til søsterforeningen i Helsingfors

24.11.2016 | Nyheter

Den 4.oktober 2016 var et nesten fulltallig styre i NOFI Norge invitert til Helsingfors. Hensikten med turen til den finske hovedstaden var å møte FINPRO, den finske søsterforeningen NOFI Finland, personer fra den norske ambassaden, og å overvære en bedriftspresentasjon hos Lemminkainen Oy.

Alt for å lære mer om hvilke muligheter vi kan gi finske bedrifter som ønsker å etablere seg i Norge. Og å få innblikk i en bedrift som har jobbet med akkurat dette. Å få et inntrykk av hvordan norske bedrifter greier å etablere seg i Finland er en tilleggseffekt vi ønsket å se på under besøket.

Orientering om Finpros virksomhet

Vi møtte representantene Harri Lanning fra FINPRO Finland og Jukka Salo fra Team Finland Services om morgenen. I deres hovedkvarter fikk vi en orientering om hvordan Team Finland og FINPRO er organisert og hvordan organisasjonen jobber i det daglige for å etablere nettverk, hvordan identifisere muligheter i markedet og legge til rette for bedrifter som skal inn i det finske markedet.

Hensikten er å øke mulighetene for å lykkes i markedet for finske bedrifter, legge til rett for økte investeringer i Finland og helt konkret hvordan få mer besøkende turister til å reise til Finland.

Finpro har en mangesidig rolle blant annet med å hjelpe finske bedrifter til å lykkes i markedet.

FINPRO er en organisasjon som finansieres 100 % over det finske statsbudsjettet. Dette betyr at FINPRO kan støtte bedrifter som etablerer seg i Finland og Norge (og naturlig andre land i verden) , og kan jobbe «gratis» for alle medlemmer i de land organisasjonen opererer. Ingen medlemmer betaler for å benytte FINPRO. Dette prinsippet er også gjeldende for FINPRO i Norge.

Felles interesser med søsterforeningen

Litt før lunsj hadde NOFI styret et times langt møte med vår søsterforening under ledelse av Klas Blomquist. Han hadde invitert sine styremedlemmer til et møte med vårt styre omkring temaer som er høyaktuelle for både finske bedrifter i Norge og norske bedrifter i Finland. Sammen satte vi blant annet fokus i møtet på Finland 100 og ulike arrangementer i den sammenheng. Hvordan få til en verdig feiring av 100 årsjubilanten? Her delte vi våre tanker om dette. Hvordan engasjere medlemmene våre i både Norge og Finland, var et annet tema vi snakket om.  Hvilke møteplasser har NOFI Finland allerede etablert og hvordan drives foreningen i Finland, et annet tema.  Vi konkluderte med at vi har noen felles tema vi ønsker å jobbe sammen om å sette fokus på. Disse er skolesystemer, teknologi, ledelseskultur, og framtidige investeringer i Norge og Finland.

Klas Blomquist fra NOFI Finland, Casimir Lindholm President&CEO Lemminkainen, Åge Grutle Norges ambassadør i Helsingfors og Jan Øyri MD Lemminkainen Norge AS.
 

Mange gode eksempler på godt samarbeid mellom Finland og Norge

Åge Grutle, den norske ambassadøren i Helsingfors, inviterte til lunsj i ambassaden. Etter lunsjen gikk turen videre til Lemminkainen Oy sitt hovedkontor. Seansen her ble åpnet av Åge Grutle som innledet med å si at vi har mange gode eksempler på godt samarbeid mellom Finland og Norge, og gode eksempler på at finske og norske bedrifter har etablert seg i landene og har gjort stor suksess.

Hos Lemminkainen fikk NOFI Norge og et 30 talls medlemmer av NOFI Finland en interessant orientering om Lemminkainen ved konsernsjef Casimir Lindholm. Konsernsjefen gikk gjennom et review at de siste 2-3 årene i Lemminkainen. Videre gikk han inn på strategien til selskapet for perioden 2016-2019. Og til sist en kort presentasjon av Lemminkainen Norge AS som del av det finske konsernet. Det ble et fint møte med Lemminkainen, for noen av medlemmene i NOFI Finland og med styrene i begge foreningene tilstede. Et eksempel på at det finske Lemminkainen konsernet har lykkes med å etablere en god entreprenørvirksomhet i Norge.

Tekst: Jan Øyri, styrets formann

Share This