Til Norsk – Finsk Handelsforenings medlemmer og venner

03.06.2020 | Aktuelt, Evenement, Nyheter

Perioden etter 12. mars 2020 ble annerledes for foreningen vår slik det ble for oss alle. Årsmøtet i mars ble utsatt. Tilsvarende er medlemsmøtet som var planlagt i mai utsatt. Sommerfesten som var planlagt i juni i ambassaden er også utsatt. Videre er det planlagt å gjennomføre et medlemsmøte i september med fokus på ledelse og kultur mellom Norge og Finland. Vi avventer hva vi gjør med dette arrangementet.

Vi tar gjerne imot bidrag fra både våre medlemsbedrifter og andre når det gjelder innspill til arrangementer.
Styret hadde et møte onsdag 20. mai. Grunnet Corona situasjonen og rådene fra norske myndigheter er alle våre arrangementer inntil videre satt på vent. Styret vil holde jevnlige møter. Informasjon vil komme fortløpende.
På det siste styremøtet fattet styret følgende beslutninger:

  1. Nytt årsmøte avholdes torsdag 25. mars 2021.
  2. Sittende styre arbeider fram til denne dato
  3. Det blir ikke krevet inn kontingent for 2020

Arrangementene jeg nevnte er satt på vent. Men vi arbeider med å finne nye datoer.
I mellomtiden oppfordrer vi alle til å følge rådene som kommer fra våre myndigheter.

Vennlig hilsen,
Jan-Eirik Hansen
Styreleder

Foto av Erik Holm, Unsplash. Forsidefoto av Edvard Alexander Rølvaag, Unsplash.

Share This