Velkommen til

Norsk-Finsk Handelsforening

Er bedriften din på det norske eller det finske markedet? Ser du etter nye kontakter og bredere nettverk?

I over 40 år har Norsk-Finsk Handelsforening (NFH) vært et viktig møteforum for aktører i norsk og finsk næringsliv med norsk-finske handelsinteresser. Vi har mange medlemsbedrifter fra ulike næringer og er et naturlig treffpunkt for nettverksbygging, og for informasjon som berører våre medlemmer med bånd til både Norge og Finland.

 

Ønsker du å bli medlem?

Som medlem av Norsk-Finsk Handelsforening (NFH) får du tilgang til et verdifullt nettverk, kunnskap om det norske og det finske markedet som skaper nye muligheter for din bedrift. 

MEDLEMSFORDELER

 

MØTER 

Som medlem i Norsk-Finsk Handelsforening (NFH) deltar du på seminarer, ekskursjoner og inkluderende møter med forskjellige temaer. På arrangementene våre tilegner du deg ny kunnskap og utvikler nye idéer.

Nettverk

I over 40 år har Norsk-Finsk Handelsforening (NFH) vært et viktig møteforum for aktører i norsk og finsk næringsliv. Foreningens brede nettverk bidrar til å skape nye muligheter for din bedrift. Vi samarbeider tett med den Finske Ambassade i Norge samt Business Finland

Ta gjerne Kontakt

Nyhetsbrev

Personvern og GDPR

Norsk-Finsk handelsforening

Vi bidrar til å gjøre handel mellom Finland og Norge enklere. Dette gjelder begge retninger. Alle med interesse for handel mellom Finland og Norge, som også besitter en god sans for redelige forretninger, er hjertelig velkomne.

Norwegian-Finnish business association

We help to ease trade between Finland and Norway. Both directions. Everybody with an interest in trade between Finland and Norway and in possesion of a good business acumen are most welcome.