Om NFH

Er du interessert i handel mellom Norge og Finland? Kanskje du jobber i et finsk selskap i Norge, eller i et norsk selskap som eksporterer til Finland.

Har du eller ditt selskap en relasjon med et finsk selskap eller ser du etter agenturer? Er du bare interessert i finsk næringsliv spesielt eller nordisk næringsliv generelt, hos oss får du faglig påfyll og nettverk.

Velkommen til Norsk-Finsk handelsforening

Om NFH

Norge er en av Finlands viktigste handelspartnere, både når det gjelder eksport og import. Det finnes fremdeles et stort potensiale for å utvikle forholdet videre. Det er mange skjæringspunkter hvor norske og finske interesser møtes, som en felles grense på over 700 km.

Våre land er omtrent like store når det gjelder areal og befolkning. Smarte ideer i det ene landet er ofte smarte ideer i det andre.  Våre nordiske velferdssamfunn møter mange like utfordringer, men har også fordeler når det gjelder å gjøre forretninger med hverandre.

Den finske regjeringen har rettet ekstra fokus på finsk synlighet i utlandet og startet prosjektet Team Finland hvor man koordinerer offisielle finske aktørers arbeid i utlandet for å få ut det beste av aktørene hver for seg – og i fellesskap – og med minst mulig ressursbruk. I Norge er Finpro – Finlands eksportråd – og Finsk-Norsk kulturinstitutt ambassadens nærmeste samarbeidspartnere.

Finlands ambassade anser Norsk-Finsk Handelsforening som et viktig forum for finsk-norske næringsforbindelser. Derfor åpner gjerne ambassaden sine dører for foreningens medlemsmøter eller for medlemsbedriftenes tilstelninger ved spesielle anledninger.

Bli med i Team Finland!

Erik Lundberg
Finlands ambassadør til Norge

Fra venstre står Jan-Eirik Hansen, Henna Kvam, Katja Eriksen, Aki Viitala, Outi Wiik, Reidar Hauge, Cecilie Jernæs og Jan Andreassen. Antti Mäkikyrö og Rabbe Nyman var ikke til stede da bildet ble tatt. Det kommer bilde av det nye styret så fort det er anledning. Se ellers info om styret her.

Ta gjerne Kontakt

Nyhetsbrev

Personvern og GDPR

Norsk-Finsk handelsforening

Vi bidrar til å gjøre handel mellom Finland og Norge enklere. Dette gjelder begge retninger. Alle med interesse for handel mellom Finland og Norge, som også besitter en god sans for redelige forretninger, er hjertelig velkomne.

Norwegian-Finnish business association

We help to ease trade between Finland and Norway. Both directions. Everybody with an interest in trade between Finland and Norway and in possesion of a good business acumen are most welcome.

Share This