Årsmøtet 2023 ble avholdt i Sjømannsforeningens lokaler den 28 mars. Det ble servert nydelig mat og drikke. Medlemmene var svært glade for et fysisk årsmøte etter pandemien.

Det har også vært mange som har fått endret arbeidssituasjon i styret og større endringer i styrets sammensetting var på gang. Det ble debatt om valgkommittéens innstilling og en liten omrokkering i styret. Styreleder Aki Viitala fortsetter. Outi Wiik er blitt æresmedlem etter lang og trofast tjeneste i foreningen.

Etter en omorganisering skal foreningen være uavhengig av ambassaden. Dette har gitt et behov for vedtektsendringer. Det ble også gjort mindre endringer i vervenes tidsperioder for å harmonisere mer med hva som er vanlig i foreninger generelt. Endringene og resten av referatet kan dere lese her.

Vennlig hilsen

Styret i Norsk-Finsk Handelsforening

Share This