Høsten i Norge kan være vakker. Mange har benyttet denne utfordrende tiden til å bli bedre kjent med sitt eget land. (foto: Piotr Krzeslak, lisens fra Adobe Stock)

Sommeren 2020 er bak oss. Det har vært en annerledes sommer enn vanlig. Covid-19 har satt sine restriksjoner på hva vi kan gjøre. Ikke minst har den styrt hva vi ikke kan gjøre. Vi har fått det gjentatt, og gjentar også her hva som er viktig å gjøre – hold avstand på minst 1 meter, vask hendene, bruk munnbind der 1 meteren ikke kan overholdes og på offentlig transport.  Er du i karantene – overhold karantene reglene. Det er viktig at vi alle følger de råd og pålegg som myndighetene gir.

Etter 12. mars 2020 har Norsk Finsk Handelsforening lagt sin planlagte virksomhet på vent. Det vil som følge av dette ikke bli krevet inn kontingent for 2020. Foreningens økonomi er tilfredsstillende.

For høsten 2020 har vi planlagt to til tre arrangementer. 

23. september arrangerte Norsk Finsk Handelsforening sammen med Interimleder AS et møte med søkelys på norsk finsk lederskap og eierskap. Møtet arrangeres som et webinar. Du skal ha mottatt invitasjon til dette arrangementet når du mottar denne høsthilsnen. 

I overgangen oktober/november forsøker vi å arrangere et nytt møte for foreningen med søkelys på makroøkonomien pluss innspill fra to næringer som er hardt rammede av pandemien, nemlig serveringsbransjen og flybransjen. Målet er å arrangere dette som et fysisk møte. Kravet er at alle smitteverntiltak skal være tilfredsstilt. Vi kommer tilbake til dato, klokkeslett og sted.

I slutten av november eller starten på desember har vi som mål å arrangere det årlige tradisjonelle julemøtet. Målet er å kunne servere finsk juleskinke. Dersom vi ikke kan være i ambassadørens residens vil vi forsøke å arrangere julemøtet et alternativt sted. Vi vil komme tilbake dato, klokkeslett og sted straks dette er klart.

Årsmøtet vil finne sted 25. mars 2021. Tid og sted pluss program vil vi komme tilbake til. Vårt mål er i tillegg å arrangere et møte for våre medlemmer i uke 4 alternativt uke 5. Dette vil vi komme tilbake til.

På vegne av styret vil jeg ønske alle en riktig god høst. Vi ser frem til å komme tilbake til litt mere normale forhold. Inntil da – ta nødvendige forholdsregler og igjen etterlev myndighetenes krav og anbefalinger.

Vennlig hilsen

På vegne av styret

Jan-Eirik Hansen

Styreleder

Norsk Finsk Handelsforening

Share This