Ny styreleder i Norsk-Finsk Handelsforening

12.04.2018 | Nyheter

Jan-Eirik Hansen ble valgt til ny styreleder i Norsk-Finsk Handelsforening etter kampvotering mot Jan Øyri, som var valgkomitéens forslag. Etter selve årsmøtet presenterte Aki Viitala en utredning om foreningens virksomhet fremover, der en målsetting er å øke medlemstallet for foreningen.

Tekst og foto: Karl Jørgen Gurandsrud

Litt overraskende for deltagerne på årsmøtet 2018 i Norsk-Finsk Handelsforening 22. mars, ble det kampvotering om styrelederplassen. Valgkomitéen hadde innstilt på gjenvalg av Jan Øyri, men etter benkeforslag på Jan Erik Hansen ble det skriftlig votering som Hansen vant.

Med seg i styret fikk han Antti Mäkikyrö, Reidar Hauge og Morten Sand, som alle ble gjenvalgt, samt Aki Viitala, Jan Andreassen og Outi Wiik som ble valgt til nye styremedlemmer.

Mer nettverksbygging ønskes

Nyvalgt styremedlem Aki Viitala fremla etter årsmøtet hovedpunktene fra en utredning om foreningens virksomhet fremover, utarbeidet av en styreoppnevnt arbeidsgruppe. Gruppen hadde startet med en medlemsundersøkelse som hadde fått relativt god oppslutning.

Utgangspunktet var en negativ utvikling i foreningens medlemstall, særlig for bedriftsmedlemmer. Disse representerer i dag et bredt spekter, med tyngde innen konsulentvirksomhet, teknologi og bygg. En klar konklusjon i medlemsundersøkelsen var at det sosiale aspekt ved foreningens virksomhet er viktig, med vekt på nettverksbygging og muligheter for ny forretningsvirksomhet. Ambassaden ble regnet som et godt møtested, med blant annet orienteringer om Finland. Det fremkom også ønske om flere bedriftspresentasjoner, noe foreningen har satset mye på de senere år.

Svarene på medlemsundersøkelsen ga også uttrykk for at man ønsker seg flere åpne møter med gode muligheter for mingling. Medlemsbedriftene bør oppfordres til å ta med flere ansatte på møtene, og man må satse mer på yngre medlemmer og representanter for bedriftene.

100 medlemmer i 2020

Aki Viitala

Av konklusjonene fra arbeidsgruppen fremgår det at foreningen må fokusere på aktive bedriftsmedlemmer samt ønske personlige medlemmer velkomne. Norske bedrifter som vil satse på Finland, bør være en viktig målgruppe. Medlemskontingenten kan gjerne økes, slik at foreningen kan ha større arrangement og gi bedre faglig innhold.

Foreningen har i dag rundt 75 medlemmer, et tall arbeidsgruppen mener kan økes til 100 i 2020. Et viktig tiltak kan være at hvert styremedlem kontakter minst tre bedrifter med sikte på å få dem som medlemmer. Attraktive møter kan ha tre bedriftspresentasjoner og gode muligheter for mingling. Videre må hjemmesiden oppdateres og få innhold på engelsk. Det bør også vurderes å opprette en Facebook-gruppe.

Arbeidsgruppen vil gjerne fortsette sitt arbeide og gjennomføre en evaluering av gjennomførte tiltak over tid.

Les også protokoll over årsmøtet 2018 her!

Share This