Energisk sommerfest i Handelsforeningen

Årets sommerfest i Norsk-Finsk Handelsforening fant sted i slutten av august, på toppen av Radisson Blu Scandinavia Hotel. I tillegg til den gode stemningen foreningens sommerfester alltid byr på, hadde styret engasjert Odd Jarle Aalberg fra Treklyngen og Jan Andreassen fra SSAB til å fortelle om aktuelle finske prosjekter i Norge. Treklyngen ved Hønefoss er etablert av Viken skog på området til tidligere Norske Skog Follum, en avispapirfabrikk som ble…

Les mer

MENY