Årets sommerfest i Norsk-Finsk Handelsforening fant sted i slutten av august, på toppen av Radisson Blu Scandinavia Hotel. I tillegg til den gode stemningen foreningens sommerfester alltid byr på, hadde styret engasjert Odd Jarle Aalberg fra Treklyngen og Jan Andreassen fra SSAB til å fortelle om aktuelle finske prosjekter i Norge.

Daglig leder Odd Jarle Aalberg presenterte biodrivstoffprosjektet til finske ST1.

Treklyngen ved Hønefoss er etablert av Viken skog på området til tidligere Norske Skog Follum, en avispapirfabrikk som ble stoppet i 2012. Mange prosjekter og idéer har vært vurdert for etablering på Treklyngens tomt, men få er realisert. Aalberg presenterte et av de nyeste, finske ST1s planer om bygging av et anlegg for produksjon av biodrivstoff.

Med utgangspunkt i en ny tømmerterminal og et moderne tømmerrenseri som har vært tatt vare på etter Follum-nedleggelsen, vil ST1 bygge et fullskala biodrivstoffanlegg. Selskapet er Nordens største drivstoffdistributør og har allerede et pilotanlegg for produksjon av biodrivstoff i Finland. Man vurderer Hønefoss for å være gunstig plassert i et tettbefolket område, midt i skogen og midt i Norge. I realiteten er området det tettest befolkede i det sentrale Nordsjøbassenget, hevdet Aalberg.

Finsk-svensk stålsamarbeide

Jan Andreassen

SSAB omfatter stålproduksjon i både Finland og Sverige, tidligere Svenskt Stål AB og Rautaruukki Oy. Selskapet har stor markedsandel i Europa og verden for øvrig på sitt område, høykvalitets stålprodukter.

Andreassen er virksomhetsansvarlig for infrastrukturprodukter i Norge. Han har arbeidet med stål hele sitt yrkesliv.

Share This