ÅRSMØTE 2022

TID:         Torsdag 17.02.2022   kl. 18.00

STED:     Technopolis Fornebu

Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu                   

På grunn av koronarestriksjoner må vi be om påmelding på mail til; senest mandag 14.02.2022

Det vil bli servering etter møte.

Vi tilbyr også at du kan være med på teams, men då må du sende en e-post innen 14.2.2022 til; for at du skal få en teams invitasjon. Husk at du må sende e-post fra den e-posten du skal benytte til teams møte.

Vi ber om at restriksjoner i forhold til korona blir overholdt. Er du syk, føler deg uvel eller lignede – bli hjemme.

Husk at forslag til årsmøtet må sendes innen 31.01.22 til; 

I følge vedtektene er årsmøtet beslutningsdyktig når minst en fjerdedel av medlemmene er representert personlig eller ved fullmakt. Hvis du ikke kan være tilstede håper vi at du kan gi fullmakt til et av medlemmene, skjema vedlagt.

Dagsorden, fullmakt og styrets årsberetning blir lagt til hjemmeside; https://nfhforening.no

DAGSORDEN

  1. Valg av møteleder

                     

  1. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

 

  1. Styrets årsberetning

 

  1. Regnskap med revisjonsberetning

 

  1. Valg av formann og styremedlemmer; det er ingen på valg i 2022

 

  1. Fastsettelse av årskontingent

 

  1. Innkomne forslag i henhold til paragraf 9.

Dato

feb 17 2022
Utløpt!

Tid

18:00

Sted

Technopolis
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Kategori

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *