Årsmøte 25. mars 2021

 

Innkalling til årsmøte i Norsk-Finsk Handelsforening (NFH)

Styret innkaller herved til årsmøte i NFH. Årsmøtet avholdes digitalt på Teams i år den 25. mars 2021 kl 18:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt.
Foreningen som sådan er ikke underlagt lov som regulerer gjennomføring av årsmøtet, og vedtektene tar heller ikke tilstrekkelig høyde for dette. Dermed har styret vurdert lignende tilfeller, herunder sett på hvordan adgangen for å avholde digitale møter er for aksjeselskaper. Det er vedtatt en midlertidig lov som tillater at selskaper avholder digitale generalforsamlinger m.m. I tillegg er det vedtatt andre bestemmelser i løpet av denne perioden som tillater digital gjennomføring for andre sammenslutninger. Styret er etter dette trygge på at digitalt årsmøte er formålstjenlig for foreningen og dets medlemmer.

Alle som ønsker å delta bes om å melde seg til senest en uke før, dvs. 18. mars 2021 og deretter logge inn på en egen lenke til Microsoft Teams som distribueres per epost til alle påmeldte medlemmer. Styrets medlemmer har de nødvendige lisenser, slik at medlemmer kan vederlagsfritt logge seg på via nettsidene til Microsoft Teams. Det er nødvendig å ha lyd på enheten din, samtidig er det anbefalt å ha kamera og mikrofon.

I følge vedtektene er årsmøtet beslutningsdyktig når minst en fjerdedel av medlemmene er representert personlig eller ved fullmakt. Det minnes om at det er anledning til å møte med fullmakt (last ned her: FULLMAKT NFH årsmøte 2021) på vegne av en privatperson/bedriftsmedlem. Man kan kun ha én fullmakt fra personlig- eller bedriftsmedlem. Vi ber om at disse sendes til styret per epost til minst en uke før møtet.

Det er viktig for styret å få vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av de fremmøtte krever det.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter sendes ved påmelding, men det vises til agendaen her:

Årsmøtet behandler:
1) Åpning
2) Valg av møteleder
3) Valg av referent
4) Valg av en representant til å underskrive protokollen sammen med referent
5) Styrets årsberetning
6) Revisorbekreftet regnskap
7) Fastsettelse av kontingent
8) Innkomne forslag
9) Valg
10) Endring av vedtekter – mindre ordlydsendring fra «formann» til «styreleder». I tillegg er funksjonstiden endret til to (2) år.

For mer informasjon om årsmøte, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NFHs vedtekter på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes per e-post.

Velkommen til et litt annerledes årsmøte!

Dato

mar 25 2021
Utløpt!

Tid

18:00 - 19:30
Kategori

Arrangør

Norsk-Finsk handelsforening

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *