Til finske bedrifter i Norge

Bli med i Norsk-finsk handelsforening og møt dine kolleger som også jobber med Finland og Norge.

Foreningen har som formål å kunne tilby møtearenaer for sine medlemmer hvor læring og bygging av nettverk i Norge, samt gi påfyll for motivasjon og fag i uformelle rammer, vil være noen av de ønskede temaene.  Møtearenaene vi legger til rette for vil hele tiden innholdsmessig tilpasses medlemmenes behov.

Flere av medlemmene har opp gjennom årene fått nye kunder og samarbeidspartnere gjennom våre medlemsmøter.

Norsk-finsk handelsforening har godt samarbeid med Finlands ambassade i Oslo, og ambassadens residens er som oftest møtestedet for foreningen.

Kom på neste møte for å hilse på oss. Neste møte holdes 4. mai kl. 17:00 i ambassadens residens ( Thomas Heftyes gate 3, inngang fra Sophus Lies gate). Da har vi den kjente investoren Arthur Buchardt som gjestetaler.

Årsavgiften er heller ikke avskrekkende, 2500 kroner per år for bedrifter, som gir tilgang til foreningens arrangementer.

Meld deg på her

Med vennlig hilsen

Jan Øyri

Administrerende direktør, Lemminkainen Norge AS

Leder, Norsk-finsk handelsforening

Share This