Styreleder Jan-Eirik Hansen
Styreleder Jan-Eirik Hansen redegjorde for styrets planer for Norsk-Finsk Handelsforening.

Finlands ambassadør, Mikael Antell og fru Sonja inviterte de finske konsulene, handelsforeningens medlemmer og andre gjester til sommertreff 13. juni. Mange hadde møtt frem til en hyggelig ettermiddag i ambassadørens residens.

Ambassadør Antell ønsket velkommen og fastslo at vi lever i en urolig og usikker verden, men at forholdet mellom Finland og Norge fortsatt er bra, og utvikler seg positivt, sett fra et finsk handelssynspunkt.

Ambassadør Mikael Antell og fru Sonja
Ambassadør Mikael Antell og fru Sonja ønsket velkommen.

Styreleder Jan-Eirik Hansen i Norsk Finsk Handelsforening takket for invitasjonen og redegjorde kort for utviklingen i foreningen. Styret arbeider med en restrukturering og satser særlig aktivt på medlemsverving. Høstens program for foreningen begynner å ta form, men Hansen ville ikke røpe noe fra dette foreløpig.

Finsk honnør til norsk jenteprosjekt

Karoline Løvall
Karoline Løvall mottok «Hän-prisen» på vegnet av prosjektet Jenter og teknologi.

En overraskelse for de fleste var at ambassadør Antell igjen tok ordet og introduserte den finske hän-kampanjen. Gjennom kampanjen tar man sikte på å utvide bruken av det kjønnsnøytrale pronomen hän (hen) som et alternativ til han eller hun. Det svenske hen ble først foreslått i 1966 og relansert i 1994. Det ble da referert til det finske hän som er kjønnsnøytralt fordi finsk ikke har grammatiske kjønn. I juli 2014 ble det kunngjort at ordet hen ville bli inkludert i Svenska Akademiens ordliste.Den finske kampanjen deler ut priser i alle land til prosjekter som fremmer kjønnsmessig likestilling. Ambassadøren hadde gleden av å dele ut prisen i Norge til prosjektet «Jenter og teknologi». Selve prisdiplomet ble mottatt av Karoline Løvall, som tok imot på vegne av prosjektet.

Teknologifag trenger flere jenter

Gjester i ambassadørens residens
Inviterte gjester i hyggelig selskap hos det finske ambassadørparet.

Norske bedrifter rapporterer et stort behov for teknologer. Tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister er etterspurte, og dette er fagområder med svært lav kvinneandel. For å sikre at bedriftene får den bredeste og beste kompetansen, jobber NHO og NITO for å få flere jenter til å søke teknologiutdanning. Jenter og teknologi ble startet i 2003. Gjennom samarbeid med flere aktører blir det arrangert årlige konferanser og opplevelsesdager for jenter på ungdomsskoler og videregående skoler, hvor rollemodeller og bedrifter inspirerer og viser jentene hvilke muligheter som finnes innen realfag og teknologi. Prosjektet har som mål å øke kvinneandelen på henholdsvis tekniske yrkesfag, fagskoler og høyskoler og universiteter.

I 2018 inngikk NHO en samarbeidsavtale med NITO for å styrke laget bak prosjektet. Årlig arrangeres det en landsdekkende turné der man møter om lag 4.000 jenter i 9. og 10. klasse. Over 60 rollemodeller er med som foredragsholdere på turnéen.

Share This