Norsk – Finsk Handelsforening hadde invitert sine medlemmer, de finske konsulene og spesielt inviterte gjester sammen med den finske ambassaden til et frokostmøte onsdag 30. oktober 2019. Tema var valgresultatet fra september 2019 og linjene fremover mot stortingsvalget september 2021

Magnus Takvam
Frokostmøte med Magnus Takvam

Tema for møtet var valgresultatet fra Kommune- og Fylkestingsvalget september 2019 med alle hendelsene deretter og frem til i dag. Videre var de et mål å få belyst mulige linjer fremover mot Stortingsvalget september 2021.

NRK ‘s politiske analytiker og kommentator Magnus Takvam var invitert til å dele syne synspunkter, analyser og refleksjoner. 

Vi var over 20 interesserte personer samlet rundt frokostbordet i residensen til den finske ambassadøren M. Antell.

Magnus Takvam
Magnus Takvam

M. Takvam hadde med seg en power point presentasjon som var utgangspunktet for sin presentasjon. Slidene er tilgjengelig for de som måtte ønske å motta disse. Det er bare å henvende seg til foreningens styreleder ved Jan-Eirik Hansen.

M. Takvam trakk linjene fra den solide norske økonomien sterkt forankret i olje- og gass sektoren. Interessemotsetningene mellom en av valgvinnerne MDG og flere av de tradisjonelle partiene som AP og Høyre har blitt tydeligere og tydeligere.

Senterpartiet ble den store valgvinneren. Den sterke utviklingen har fortsatt etter valget. Samtidig har både KRF og Venstre betydelige utfordringer ikke minst på ledersiden som bidrar til at de begge faller under sperregrensen. Basert på siste prognosen offentliggjort 30. okt. av bl.a. av NRK vil dagens regjering kun få 53 mandater dersom dette ble resultatet ved Stortingsvalget. Da vil det selvsagt bli regjeringsskifte. Det store spørsmålet er hvem blir med. Det blir f.eks. ikke lett for AP med SP som nærmer seg 20 % oppslutning. Blir Slagsvold Norges neste statsminister?

Det blir spennende å følge med fremover.

Oslo, Jan-Eirik Hansen – Styreleder Norsk – Finsk handelsforening

Share This