2020 har vært et historisk krevende år for alle. Vi er enda ikke ferdig. Vi skal holde ut noen måneder inn i neste år også.
Vi ønsker deg noen rolige dager med tid til dine aller nærmeste, og håper julen fylles med glede og ro før det nye året ringes inn.

GOD JUL!

I en usikker verden kan det være godt å stoppe opp litt og lene seg på gamle tradisjoner. Julen er en fin tid for refleksjon og hyggelig samvær, enten vi kan møtes eller ringer en god venn og ønsker god jul. Julens ulike ritualer minner oss om hvor vi kommer fra og hører til. Det er viktig å ta vare på hverandre.

Ved årets slutt er det naturlig å reflektere litt over året som har gått.

Alle husker 12. mars 2020. Det norske samfunnet ble lukket ned. Norsk Finsk Handelsforening hadde planlagt sitt vanlige årsmøte i slutten av mars. Årsmøtet måtte avlyses. Grunnet de ekstraordinære forholdene valgte det sittende styret å fortsette til neste årsmøte i 2021. Planlagte arrangementer er blitt avlyst grunnet Corona restriksjonene. I slutten av september arrangerte foreningen sammen med Interimleder et webinar rundt tema Finsk-Norsk lederskap og eierskap. Det var rundt 40 deltagere på webinaret. Julemøtet var planlagt til starten av desember. Dette måtte også dessverre avlyses.

Vi har planlagt et medlemsmøte i uke 5 2021. Program og innledere er avtalt. Smittesituasjonen avgjør om arrangementet kan gjennomføres.

Årsmøtet er satt til torsdag 25. mars 2021. Vi tar forbehold om at smittesituasjonen gjør at vi kan gjennomføre arrangementet på en trygg og god måte. Vi håer at vaksinene som er på vei kommer i et raskt nok tempo og store nok kvanta, at de settes raskt nok og at effektene er som planlagt.

På vegne av styret vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

For Norsk Finsk Handelsforening
Jan-Eirik Hansen
Styreleder

Jan-Erik
Share This