Kjære medlemmer av Norsk-finsk handelsforening!

Det nye styret ønsker å hilse til medlemmene av Norsk-finsk handelsforening. Det digitale årsmøtet den 25. mars hadde et godt oppmøte og foreningen fikk flere nye styremedlemmer. Referat fra årsmøte finner dere vedlagt.

Styret ønsker å sende en stor takk til det tidligere styret, og særlig til avtroppende styreleder Jan-Eirik Hansen for den betydelige innsatsen for foreningen. Vi tar med oss stafettpinnen videre og takker herved Jan-Eirik, Jan, Reidar, Cecilie og Katja.

Konstituerende styremøte med det nye styret ble avholdt den 29. april og det ble klart at interessen for å utvikle foreningens virksomhet er stor. Undertegnede tok over som styreleder og Alf Astrup, som er CEO for det finske selskapet Technopolis som tilbyr ulike kontorløsninger, ble valgt som nestleder.

Nye i styret er også Viktor Forss som er CEO i det finske energiselskapet VEO, Jouni Carlsson som jobber som rådgiver i Business Finland, Stefan Eklund som er CEO i markedsføringsbyrået Coinno.

Timo Matinpalo, CEO i regnskapsselskapet Accountor, ble valgt inn som suppleant.

Henna Kvam fra ambassaden, Outi Wiik fra SSAB og Rabbe Nyman fra Artinteriør fortsetter i styret.

Den nye valgkomitéen består av tidligere styremedlemmer Katja Eriksen fra Business Finland, Antti Mäkikyrö fra Finnish Partners og Cecilie Jernæs fra Dyson.

Styret vil jobbe med en ny strategi der en sentral del vil være et mer aktivt samarbeid med andre organisasjoner og aktører. Vi skal også satse på medlemsrekruttering. Foreningen ønsker å være en relevant møteplass for selskaper som vil finne nye partnerskap og som ønsker mer informasjon om aktuelle temaer.

Vi skal danne arbeidsgrupper innen ulike felt og, når det lar seg gjøre, arrangere møter og rundt interessante temaer. Koronasituasjonen gir oss i hvert fall god tid til forberedelser og planlegging.

Mer informasjon om det nye styret og dets medlemmer finner du på siden om styret.

Vennlig hilsen

Norsk-Finsk Handelsforening

Se også referat fra årsmøtet her.

Share This