Styreleder Aki Viitala i paneldebatt på Arendalsuka

30.08.2021 | Aktuelt, Evenement, Handel, Nyheter, Økonomi, Politikk

Styreleder Aki Viitala deltok i paneldebatt på Arendalsuka sammen med finansminister og minister for nordisk samarbeid Jan Tore Sanner, forretningsmannen Petter Stordalen, tidligere leder for Virke og Norges representant i Grensehinderrådet Vibeke Hammer Madsen og leder for Halden næringsforening Ingeborg Laukvik.

Foreningens styreleder ble invitert til paneldebatten av Nordisk ministerråd. Debattens tema var «Viruset stengte grensene. Hvor går Norden nå?».

Akis budskap var klart: Erfaringene fra pandemien må brukes til å lære. Neste gang en krise rammer, må Norden være bedre rustet til å håndtere krisen sammen. Bedre koordinering på nordisk nivå og felles løsninger ville ha hjulpet innbyggere og næringslivet gjennom krisen. For øvrig finnes det mye kunnskap om utfordringer og konkrete grensehindre. Flere utvalg har utredet løsninger og utfordringer. Det som gjenstår er gjennomføring. Det krever et krafttak å lage eksempelvis felles ID-løsninger og bedriftsregistre for å virkelig realisere den mest integrerte regionen i verden, slik som målet Nordisk ministerråd er.

For finske bedrifter har utfordringene under pandemien vært mange. De som allerede jobbet digitalt og således ikke var avhengige av å flytte arbeidskraft fra et land til et annet, har klart seg relativt bra. Også de som har fått virksomheten sin kategorisert som samfunnskritisk, har klart seg bra. Det finnes imidlertid også selskaper som har gått i konkurs, blant annet fordi store kontrakter har blitt utsatt eller kansellert som følge av at arbeidskraften ikke har kunnet reise mellom Norge og Finland. Viktigheten av felles koordinering kom frem i nesten alle innspill forening fikk i forkant av debatten.

Samtidig finnes det strålende eksempler på tettere næringslivssamarbeid mellom Norge og Finland. I august publiserte Freyr batteri en samarbeidsavtale med Wasa by i Finland samt Finnish Mineral Group om bygging av batterifabrikk i Wasa. Norden skal være den mest bærekraftige regionen innen 2030 og sammen kan vi fremskynde det grønne skiftet og vise veien videre også utenfor Norden.

Share This