Årsmøtet 26. mars 2020 er avlyst
På grunn av den forverrede virussituasjonen har styret besluttet å avlyse årsmøtet 26. mars 2020.

Styret vil komme tilbake med ny dato og ny innkalling straks dette er forsvarlig.

Sittende styre, valgkomite og revisorer vil fungere i sine roller inntil årsmøte kan avholdes.

Styret er selvsagt klar over at dette er utenfor foreningens gjeldende vedtekter. Styret mener likevel at dette er riktig.

Styret
Norsk Finsk Handelsforening

Årsmøte Norsk – Finsk Handelsforening

Sted: Sjømannsforeningens Selskapslokaler, Kronprinsensgate 1, Oslo

Tid: torsdag 26. mars 2020 kl.  18:00-19:00

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av Representant til å underskrive protokollen sammen med referent
 6. Godkjenne årsberetningen
 7. Godkjenne revisorgodkjent årsregnskap
 8. Godkjenne kontingent for 2020
 9. Godkjenne tillegg til vedtektene
 10. Valg
 11. Innkomne forslag

Oslo, 2. mars 2020

Styret

Norske – Finsk Handelsforening

Les mer om årsmøtet her.

Share This