Kjære medlemmer,

Vi håper alle har det etter forholdene bra i disse vanskelige Corona tidene. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å etterkomme de regler og pålegg som våre myndigheter implementerer. Dette er det eneste som vil sikre oss gjennom denne vanskelige perioden.

Det første som står på foreningens program er å arrangere årsmøtet som vi måtte utsette. Vi vil komme tilbake til dette straks det er mulig å gjennomføre dette arrangementet.

På vårplan står et medlemsmøte i slutten av mai med tema: Energi med fokus på fornybar energi. 11. juni har vi planlagt vår årlige sommerfest i residensen. Nærmere informasjon vil følge vedrørende disse to arrangementene også.

Nå står Påsken for døren. Vi ønsker alle en riktig god Påske. For mange av oss blir den vesentlig annerledes enn planlagt. Vi ønsker alle likevel alt godt.

Vennlig hilsen,
For Styret i Norsk Finsk Handelsforening

Jan-Eirik Hansen
Styreleder

Share This