Styret i Norsk-Finsk Handelsforening innkaller til Årsmøte 2019

torsdag 28. mars 2019 kl. 18:00

i Oslo Sjømannsforenings Selskapslokaler, Kronprinsensgt. 1, Oslo.

Etter årsmøtet ønskes medlemmer med ledsager velkommen til årsmøtemiddag ca. kl. 19:30. Fra hvert firma kan gjerne flere delta. Egenandelen for tre-retters middag inkl. drikke til maten er kr. 695,-/person, som vi ber deg vennligst betale innen 25.03. til foreningens konto: 5003.05.17714.

Påmelding på mail til;  senest mandag 25.03.19!

Last ned årsmøtedokumentene her:

Share This