Foreningen har til formål å være en viktig møteplass for nettverksbygging mellom næringslivsaktører med norske og finske næringsinteresser.  Målet er å skape et godt grunnlag for å øke handelen mellom nabolandene Norge og Finland.

Det har vært et godt og aktivt år for Norsk Finsk Handelsforening i 2019. Foreningen har fortsatt sitt fornyingsarbeid. Styret med suppleanter ble styrket med flere nye medlemmer i årsmøtet i slutten av mars 2019. Kvinneandelen i styret inklusive suppleantene er nå 40 %. Dette er vi selvsagt svært godt fornøyd med.

Styret har siden årsmøtet 28. mars 2019 avholdt 8 styremøter. Dessverre ble to av våre medlemsmøter avlyst i siste liten. 

 I juni 2019 avholdt foreningen sin årlige sommerfest med god oppslutning. Her deltok også flere av konsulene.

16. oktober arrangerte foreningen et møte med tema: «Bygg og anlegg». Her presenterte direktør Benedicte Økland fra Construction City. Construction City er et nytt cluster for bygg og -anleggsnæringen hvor formålet er å bidra til å effektivisere og fornye prosessene i bransjen. Tidligere forskningsdirektør Ådne Cappelen fra Statistisk Sentralbyrå presenterte det makroøkonomiske bildet med hovedfokus på det makroøkonomiske bildet for Bygg og -anleggsnæringen.

30. oktober 2019 var politisk kommentator Magnus Takvam på besøk hos oss. Han ga en god redegjørelse for resultatene etter Kommunevalget i september, linjene frem til 30. oktober og ikke minst hva er de mest sannsynlige scenariene fremover mot valget i 2021. 

Under siste styremøtet i år gjennomførte styret en nøye evaluering av eget arbeid. Her kom det frem flere punkter som styret tar med til sitt arbeid i 2020 for ytterligere forbedringer.

 Det faste årlige julemøtet i ambassadørens residens med nytt flott interiør ble avholdt i slutten av november med vanlig meget god oppslutning.

Foreningen lanserte sine nye hjemmesider november 2019. 

Foreningen ved styret vil takke for et godt samarbeid med ambassaden også i 2019

Foreningen vil fortsette sitt fornyingsarbeid gjennom 2020 for styrke sin posisjon som en attraktiv og konkurransedyktig aktør.

Planene for 2020 viser at vi har et spennende ettermiddagsmøte 16. januar hvor tema er: «Hva kan næringslivet lære av toppidretten?» Hit kommer Utviklingssjef Trond Pedersen fra Olympiatoppen. I tillegg kommer Olympiamester fra 2004 Siren Sundby. Hun skal snakke om hvor viktig det mentale er for å oppnå toppresultater over tid. Næringslivet undervurderer hvor mye de kan ta med seg fra hvordan våre toppidrettsutøvere trener og trener fysisk, teknisk og ikke minst mentalt over lang tid.

27. februar 2020 arrangerer vi et makro-møte. Tema er internasjonal politikk og sikkerhetspolitikk. Dette er et viktig tema for alle næringslivsaktører å ha et minimum av kompetanse om. Temaet er viktig både av hensyn til risikovurdering og muligheter og trusler. Innledere her vil være ambassadør M. Antel, Militærattache J. Tuominen og Generalsekretær K. Bundt Hansen fra Den Norske Atlanterhavskomiteen. Nobelkomitemedlem A. Toje er også invitert til å innlede. Vi venter på hans endelige bekreftelse.

 26. mars 2020 arrangerer foreningen sitt årsmøte. Her velger foreningen nytt styre, valgkomite og revisor for neste periode.

I mai 2020 vil foreningen arrangere et møte med tema. Energi og fornybar energi. Nærmere detaljer vil vi komme tilbake til.

11. juni 2020 holder foreningen sin årlige sommerfest.

I september 2020 arrangerer foreningen sammen med Interimleder AS et møte med tema: «Cross Cultural Leadership and Ownership between Norway and Finland». Dette blir et meget spennende møte med fokus på ledelse og eierskap mellom våre kulturer.

Foreningen vil arrangere et møte også i oktober. Tema er åpent. Send gjerne inn forslag.

26. november 2020 vil foreningen igjen avholde sitt årlige julemøte.

Da gjenstår det bare å ønske alle en fredfull og riktig God Jul og et fremgangsrikt og godt 2020.

Vennlig hilsen

Jan-Eirik Hansen

For Styret

Norsk Finsk Handelsforening

Desember 2019

Share This