Gjør en nordisk tilnærming og utnytt de unike nordiske sterke sider som landene allerede har felles. Kjør en direkte forretningsmodell. Lær av hverandre og skap nye forretningsinitiativ. Det er viktig å være forberedt på å investere for vekst på lang sikt.

Viktige aktører på seminaret på BI. Fra venstre står Rolf Hauge (NOFI-Oslo), Gillian Warner-Søderholm (BI), Erja Karhonen (Finlands ambassade), Lise Larsen (NOFI-Helsingfors) og Klas Blomqvist (NOFI-Helsingfors).

Dette er noen av anbefalingene i en rapport om handelsklimaet mellom Finland og Norge, som ble fremlagt og presentert på et seminar i Oslo rett før jul. Samtidig må man oppmuntre til økt utveksling av studenter og arbeidskraft. Etablering av små og mellomstore bedrifter i Norge og Finland bør stimuleres. Det er viktig å fjerne virksomhetsbarrierer som språkutfordringer på både personlig og forretningsmessig nivå.

Handelsforeningene har stor betydning

Erja Karhonen fra Finlands ambassade ønsket velkommen til seminaret, som ble arrangert av de to lands handelsforeninger. Hun fremholdt at Norge er en av Finlands viktigste handelspartnere, og mente at finnene må bli mer aktive i Norge. Som et godt eksempel på norsk-finsk virksomhet nevnte hun et 16-etasjers hotellbygg i norsk regi, som nå bygges i Helsingfors.

Styreleder Klas Blomqvist i Norsk-Finsk Handelsforening i Helsingfors fastslo at de to handelsforeningene er viktige for samarbeidet mellom de to land. Spesielt mente han at de kan være en vei for Norge til mer øst-handel. Han fremholdt at medlemsundersøkelsen fra mai 2015 viser at Norge er relativt lite i Finland – Sverige er svært mye større.

Mange likheter – men også barrierer

Tre unge arkitekter som har satset på norsk-finsk samarbeide. Arkitektfirmaet Kaleidoscope har kontorer i Bergen og Helsingfors, og oppdrag i begge land. Fra venstre står Silje Klepsvik, Miia-Liina Tommila og Tone Megrunn Berge.

Styremedlem Lise Larsen i Norsk-Finsk Handelsforening i Helsingfors presenterte hovedpunktene fra rapporten, der det blant annet ble fastslått at nordmenn og finner har mange likheter når det gjelder kommunikasjon innen forretningsvirksomhet. Begge er direkte, oppgavefokusert, ærlige og pålitelige. Interessante forskjeller finnes innen lederstil. Nordmenn er mer demokratiske og personorienterte, mens finnene er mer autokratiske og byråkratiske.

Et betydelig fellesskap mellom de to land er registrert, men nordmenn føler de har mer felles med Sverige og Danmark. Finnene rangerte Norge som nummer to etter Sverige som land med størst likhet til deres egen virksomhetsstil.

De mest åpenbare barrierer mellom Norge og Finland er mangelen på et felles skandinavisk språk, begrenset nettverk, forretningskultur og reguleringsbarrierer som fremstår som nasjonal proteksjonisme.

Share This