Det var en større forsamling enn vanlig, styreleder Jan-Erik Hansen kunne ønske velkommen til oktobermøtet i Norsk-Finsk Handelsforening. Styremedlem Aki Viitala introduserte kveldens tema, bygg og anlegg, der Geomatikk-gruppen, Ruukki Construction og Selvaag Prosjekt presenterte seg selv.

Tekst og foto: Karl Jørgen Gurandsrud

Konsernsjef Knut Bratsberg presenterte Geomatikk AS, en gruppe selskap som sporer, registrerer og beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Norge. Selskapet startet gjennom et samarbeide med Telenor i 1996, senere med Bravida i løpet av 2000. Senere har man utvidet virksomheten til Sverige i 2010 og Finland i 2015. I Norge har selskapet drøyt 430 ansatte.

Konsernsjef Knut Bratsberg, Geomatikk AS

Geomatikk AS beskytter samfunnskritisk ledningsnett i Norge. På vegne av netteiere forebygger selskapet skader på nedgravd infrastruktur ved å påvise ledningenes beliggenhet i samband med gravearbeider.

Konsernet opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising med tilknyttede tjenester som søknadsbehandling vei og VA, samt koordinering av planer. Selskapet er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av stolper. Det henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private næringslivet.

Utvidet til Sverige og Finland

Totalt omfatter Geomatikk-gruppen fem selskap, Geomatikk AS, IKT og Survey i Norge, samt Geomatikk AB og Geomatikk OY. Etableringen i Sverige betegnet Bratsberg som grei, men man har møtt noe større utfordringer i Finland. Det var mye byråkrati og formaliteter som skulle på plass. Dessuten ble man motarbeidet av en statlig eiet konkurrent. Likevel har Geomatikk OY rundt 3.500 henvendelser i måneden og foretar rundt 2.500 reiser/mnd ut i felten. Alle ansatte i selskapet er finske.

– Vi har investert over 20 Mkr i Finland, og har mål om break-even i 2010, sa Knut Bratsberg.

Bygger verdens største innendørs snøarena

Stefan Climent, Ruukki Construction

Ruukki Construction er en del av det tidligere finske Ruukki-konsernet, som i 2012 ble en del av SSAB (Svenskt Stål Ab.) SSAB har rundt 15.000 ansatte i 50 land som omsetter for rundt SEK 66 mrd. Konsernet har produksjonsanlegg i Sverige, Finland og Baltikum.

Stenvall presenterte noen av Ruukki Constructions prosjekter i Norge. Selskapet var med da operahuset i Oslo ble bygget, et svært krevende prosjekt. Et annet landemerke er Statoils kontorbygg på Fornebu. Nå er man med på å bygge verdens største helårsarena for snøopplevelser, SNØ i Lørenskog, utenfor Oslo. Dette skal etter planen stå klart i 2020.

Kaj Stenvall, Ruukki Constructrion

Det var Stefan Climent som kunne fortelle dette. Sammen med Kaj Stenvall fra Finland presenterte han Ruukki Construction for handelsforeningen. Selskapet bidrar kundene på alle stadier, fra idé, initial og skissefase til detaljprosjekteringsfasen, samt videre gjennom hele byggeprosessen. Ruukki kan hjelpe til med forslag på byggeløsninger, prøver, dokumentasjon, detaljløsninger og tegninger samt lage budsjett tilbud på den eller de utvalgte løsningen(e) som man har utviklet sammen. Selskapet regner seg som spesialist på store og spesielle stålkonstruksjoner.

Norsk-finsk samarbeide om oppgradering

Siste presentasjon var ved Ivar Solvang, som introduserte Selvaag Prosjekt, et heleid entreprenørselskap i Selvaag Gruppen. Selskapet ble etablert 1. april 2010 med medarbeidere fra ulike datterselskaper i Selvaag Gruppen. Hensikten med etableringen var primært å ivareta ettermarkedet til tidligere Selvaagprosjekter, men også rehabilitering av annen bygningsmasse, videreutvikle bomiljøer og utvikle og rehabilitere næringseiendom og/eller kombinasjonsbygg.

Ivar Solvang, Selvaag Prosjekt

– Vi har lang erfaring og høyt kvalifiserte medarbeidere, fremholdt Solvang. – Oppdragsgiverne våre er borettslag og boligsameier, eiendomsbesittere og investorer innenfor det profesjonelle eiendomsmarkedet og næringsleietakere. Med sentral godkjenning som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende, kan Selvaag Prosjekt bistå og føre prosjekter gjennom hele verdikjeden; fra planleggingsstadiet, gjennom utførelsesfasen og frem til og med overlevering.

Solvang presenterte så noen prosjekter der man har samarbeidet med Ruukki, slik som Ulven Terrasse Boligsameie Hoffsgrenda Borettslag i Oslo-området. Sistnevnte var på 100 Mkr og stod ferdig i 2017. Ulven-prosjektet er på 120 Mkr og skal være ferdig i 2019. Begge prosjekter omfatter blant annet nye fasadeløsninger med plater fra Ruukki.

Share This